Yên tâm công tác với camera AI

Camera tích hợp AI là xu hướng của thế giới

Tại sao lại cần camera AI

Một số chức năng của camera AI như:

  • nhận diện khuôn mặt, kể cả đeo khẩu trang
  • phát hiện xâm nhập
  • đếm số người
  • nhận diện biển số xe
  • nhận diện đám cháy, phân loại đối tượng giữa người, vật nuôi, môi trường

Author: DMR1987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *