Thẻ: khu cách ly

08
Th1
2022
Posted in Ký sự

Cảm nghĩ gì khi lắp đặt camera trong khu cách ly Covid-19

Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5227/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Tài chính,…