Thẻ: camera tioc

03
Th6
2021
Posted in Ký sự

CCTV and Covid-19 năm 2021

Tại thời điểm mình viết bài viết này, Việt Nam cũng đã trả qua 2 đợt dịch…