Hướng dẫn gán DVR/NVR vào NVR khác.

Cài tên miền cho DVR/NVR cần gán đi vào NVR khác

Mở port RTSP: 554

Tại NVR sẽ gán thì vào mục quán lý Camera Ip

+ add tên miền

+ chọn kênh

Mỗi lần add camere ip vào sẽ chọn một kênh.

Tham khảo video bên dưới để biết chi tiết

Video hướng dẫn từ Đinh Văn Tâm youtube

Tham khảo một bài viết cụ thể khác ở đây.

Author: DMR1987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *