Thẻ: rtsp

18
Th11
2020
Posted in Chia sẻ Công nghệ

Luồng RTSP camera là gì?

Real Time Streaming Protocol (RTSP) – Giao thức truyền tin thời gian thực, thiết kế để sử dụng trong các hệ thống giải trí và truyền thông.