Thẻ: ổ cứng camera

21
Th1
2021
Posted in Sản phẩm liên quan

Sửa ổ cứng cho camera

Ổ cứng camera nằm trong đầu ghi như động mạch trong trái tim vậy. Nó là bộ…