Thẻ: máy tính tự tắt

17
Th4
2023
Posted in máy tính

Máy tính đang chạy tự tắt rồi khởi động lại?

Mình có thùng máy đang sử dụng bình thường. Một ngày không vui khi đang làm việc…