Thẻ: chấm công

09
Th10
2022
Posted in Máy chấm công

Máy chấm công bị khóa bàn phím???

Một trong những lỗi của máy chấm công, thì lỗi này được gọi là số 1. Bởi…